කලාව | සත්මඬල

කලාව

ලොව බොහෝ ප්‍රසිද්ධ දේශකයෙක් වරක් සිය ගිණිය නොහැකි තරම් වූ ශ්‍රාවක සමූහයාට දේශනයක් පැවැත්වීමට දේශන ශාලාවට පැමිණියේ ය. ශ්‍රාවක පිරිස සතියක් තිස්සේ ඇඟිලි ගනිමින් සිටියේ සිය දේශකයාගේ මේ සාරගර්භ මනරම් දේශනය ඇසීමට ය. සමහරු තම දෛනික රාජකාරීච පසෙක ලා; තවත් සමහරු රැකියාවෙන් එදින නිවාඩු රැගෙන; තවත් සමහරු අත්‍යවශ්‍ය බොහෝ දේ මඟ හැර මේ දේශනයට සවන් දීමට පුල පුලා බලා සිටියහ. දේශකයා...
2019-03-01 00:00:00
Subscribe to කලාව