කලාව | සත්මඬල

කලාව

දරුවන්ට ගෝචර වන පරිදි, දරුවන් ලවා හෝ වැඩිහිටි ගායක ගායිකාවන් මඟින් ගැයුණු බුදු ගුණ ගීත ඉතා සීමාසහිත බව නොකියා බැරි ය. එදා මෙදාතුර සිංහල ගේය පදමාලා සාහිත්‍යය පිරික්සා බැලුවෙමු. අතළොස්සක් සොයා ගතිමු.සිංහල ගේය පදමාලා සාහිත්‍යය පෝෂණය කළ ‍උත්තම බොදු බැති ගී රාශියකි. අගනා ගේය පදමාලා සාහිත්‍යයක් ස්ථාපිත කිරීමට ප්‍රෝත්සාහී වූ ශ්‍රී චන්ද්‍රරත්න මානවසිංහයන් විරචිත අමරදේවයන්ගේ තනු...
2019-05-01 00:00:00
Subscribe to කලාව