කලාව | සත්මඬල

කලාව

මම නිසලව ඈත පිහිටි ගස දෙස බලා හුන්නෙමි. මේ දිනවල පරිසරය තෙත් සිහිල් සුවදායි බවින් යුතු වුවද සෑම ගසක ම පත්‍ර මෝරා ඉදී යමින් තිබේ. ඒ අතර පඬුවන් පැහැව බිමට පොහොර වුණු පත්‍ර අතරින් ළා දලු ද මතුවෙමින් තිබේ. ගසක් සිය ජීවිත කාලයේ සෑම වකවානුවක් ම මෙසේ එකට ගත කරමින් සිටී. සෑම ගසකම, සෑම පත්‍රයක ම මනරම් යැයි මා කිව හොත් ඔබ එකඟවනු නිසැක ය. ඒ සෑම පත්‍රයක ම ඊට ම ආවේණික වූ අපූරු...
2018-11-01 00:00:00
Subscribe to කලාව