දෙනගම සිරිවර්ධන | සත්මඬල

දෙනගම සිරිවර්ධන

‘යෞවන සාහිත්‍යය’ යන්න ශ්‍රී ලංකාවේ දී අසන්න ලැබී වසර තිහකට වැඩිය නැත - සාහිත්‍ය මණ්ඩලය යෞවන සාහිත්‍යය සඳහා සම්මාන දීම ඇරැඹූයේ ද 1980 ගණන්වල ය.එහෙත් යෞවන සාහිත්‍යය ලෙස සැලකිය හැකි කෘති එයට පෙර ද අපේ රටේ බිහි විය. මාර්ටින් වික්‍රමසිංහයන්ගේ මඩොල්දූව, ටී. බී. ඉලංගරත්නයන්ගේ ‘අඹ යාළුවෝ’එයට උදාහරණ ය. 1930 ගණන්වල පළවූ කුමාරතුංග මුනිදාසයන්ගේ ‘හීන් සැරය’, ‘මඟුල් කෑම’ සහ ‘හත්පණ’ ද...
2020-03-01 00:00:00
Subscribe to දෙනගම සිරිවර්ධන