මොහාන් ශ්‍රියන්ත ආරියවංශ | සත්මඬල

මොහාන් ශ්‍රියන්ත ආරියවංශ

“ජීවිතය යනු නිෂ්ඵල වූත්, වේදනාකාරී වූත්, නිර්භීත ක්‍රියාවකි” මෙතැන ‍යම් හෝ සඵලදායක අවබෝධයක් ඇත්නම් එය ඇත්තේ ‘නිර්භීත ක්‍රියාවක්’යන තැන පමණි. කොහොම වුණත් එය ද ඔහු ලබන්නේ අවබෝධයක් වශයෙන් නොව ශිෂ්ටාචාරයේ මුල සිට ම ඔවුන්ගේ ජානවල ම පැවැති ගුණාංගයක් ලෙස ය.බොබ් මාලේ සමාජ කියැවීමක් වශයෙන් මෙන් ම ඉතිහාස ප්‍රකාශයක් ලෙසින් හඳුනාගැනීම බොහෝ විට නොකළ කටයුත්තක් වේ එය එලෙසින් ම අදටත්...
2020-06-01 00:00:00
Subscribe to මොහාන් ශ්‍රියන්ත ආරියවංශ