සිනමාව | සත්මඬල

සිනමාව

“මඟුල් ගෙදරට වැඩියෙන්ම සෙනඟ ආවේ රෑ කෑමට ය. සමහරු රා හෝ අරක්කු බී තරමක් පදම් වී සිටිති. ආ... ආ... පිළිවෙළට ලොකුමාමා ඔවුන්ට වතුර දෙයි. මස්, මාළු, අච්චාරු, මේවා දෙස ඔවුන් බලන්නේ ගොදුරක් දුටු වන මෘගයන් මෙනි. ඔවුහු නැහැයෙන් සෙම පෙරමින් හායි හූයි ගා මසුත් බතුත් කති. බිමට නැමී සොටු සූරා දමති. කෑම කා අත සෝදා මේස රෙද්දෙන්ම පිසදාගනිති.” සේකර යනු පද්‍යය, ගීතය, නවකතාව,...
2020-04-01 00:00:00
Subscribe to සිනමාව