සිනමාව | සත්මඬල

සිනමාව

ඩේවිඩ් ලීන් නමැති මහා සිනමාවේදියාගේ Brief Encounter නමැති රොමාන්තික වෘත්තාන්ත චිත්‍රපටය - ලොව හොඳම චිත්‍රපට ගොන්න අතරට ගැනෙන්නකි. ඇත්තට ම අපූර්ව ය. කළු සුදු චිත්‍රපටයක් වන මෙහි ධාවන කාලය මිනිත්තු 86කි.චිත්‍රපටයක භාවිත තාක්‍ෂණය සහ අධ්‍යක්‍ෂවරයාගේ ශිල්ප ක්‍රම පිළිබඳව සාමාන්‍ය ප්‍රේක්‍ෂකයෙක් බොහෝවිට විමසීමක් නොකරයි. එහෙත් එවැන්නකුට වුව ද තමා බලන අනෙක් චිත්‍රපටවලට වඩා එහාට...
2018-09-01 00:00:00
Subscribe to සිනමාව