සිනමාව | සත්මඬල

සිනමාව

දශක ගණනාවක් තිස්සේ ම අප ගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහළ යෑම පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමින් සිටියි. එහෙත් ඒ පිළිබඳව කතා කරන්නේ ඇයි? එය අපට බලපාන්නේ කෙසේ ද කියා ඔබ විමසුවා ද?ප්‍රංස ජාතික ලේඛක පියර් බුඅල් 1963 දී රචනා කරන ලද වානර ලෝකය නමැති කෘතිය පාදක කරගෙන අමෙරිකානු චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂවරයකු වූ ෆ්‍රැන්ක්ලින් ෂාෆ්නර් 1968 දී එනමින් ම සුවිශේෂ සිනමා කෘතියක් බිහි කළේය. එය විද්‍යා ප්‍රබන්ධයක් වුව ද එහි...
2018-11-01 00:00:00
Subscribe to සිනමාව