සිනමාව | සත්මඬල

සිනමාව

සාහිත්‍ය කලාවේ බිහි වන සංකල්ප බෙහෙවින් ම බලපෑ ආසියානු රට වනුයේ ජපානයයි. මේ මතවාද නව උරුම සමඟ සංකලනය කරගනිමින් ජපන් ඌරුවක් සහිත විලාසයක් ගොඩනඟන්න ඔවුහු සමත් වූහ. 1920 - 30 දශකවල ජපන් සිනමාවේ වර්ධනීය අවස්ථාවේ ඔවුහු මේ සංකල්පවලින් නොමඳ ආභාසයක් ලැබූහ.1970 දශකයේ මෙරට සිනමාවේ සිදු වන වෙනස්වීම්වලට පාදක වන්නේ ද සාහිත්‍යය නොවේ. ධර්මසේන පතිරාජ වස්තු විෂයයෙන් ස්වතන්ත්‍ර වූ අතර ඔහු...
2020-01-01 00:00:00
Subscribe to සිනමාව