සිනමාව | සත්මඬල

සිනමාව

ලෙස්ටර්ගේ සිනමා භාවිතය විෂයයෙහි නිර්මාණ සාහිත්‍යයට ඇති අවකාශය ඉහළ තැනක පවතී. නිර්මාණ සාහිත්‍යයට යොමු නොවුණු සිනමාපට ඔහුට අදාළව ඇත්තේ කිහිපයක් පමණි ‘දෙලොවක් අතර’ ද ඒ අතර ය.ආචාර්ය ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිස් අධ්‍යක්ෂණය කළ විශිෂ්ටතම සිනමා පටය කුමක්ද යන ප්‍රශ්නයට ලැබෙන පිළිතුරු කිහිපයකි. බොහෝ විට ඒ ‘ගම්පෙරළිය’ හෝ ‘නිධානය’ යි. කෙසේ වෙතත් සිනමා මාධ්‍ය‍ සතු ප්‍රබල හා සූක්ෂ්ම ප්‍රකාශන...
2019-01-01 00:00:00
Subscribe to සිනමාව