සිනමාව | සත්මඬල

සිනමාව

(1931 ඉපිද 2009 නොවැම්බර් 11 වන දින දැයෙන් සමුගෙන දස වසරක් ගෙවන මේ අවස්ථාවේ සිංහල නාට්‍ය කලාවට කරන ලද ඉමහත් සේවය වෙනුවෙන් ඔහු හා‍ ඔහුගේ නාට්‍ය කිහිපයක් පිළිබඳ කෙටි විමසුමක් කෙරෙන මේ ලිපිය ඔහු වෙත ‍පිදෙන අනුස්මරණ උපහාරයකි.)ආචාර්ය හෙන්රි ජයසේන යනු පසුගිය සියවසේ බිහි වූ සුවිශේෂ අග්‍රගණ්‍ය, ඉමහත් ප්‍රසිද්ධියට පත් වූ නාට්‍යවේදීන්ගෙන් එක් අයෙකි. ඔහු නාට්‍ය රචකයෙකි; අධ්‍...
2019-11-01 00:00:00
Subscribe to සිනමාව