සංස්කෘතිය | සත්මඬල

සංස්කෘතිය

පුරාණ ඉන්දියාවේ මගධ ජනපදයේ (වත්මන් ‘බිහාර්’), පාඨලී පුත්‍රයේ (පැට්නා) අගනුවර වූ‘උජ්ජේන්’ (උදේනි) ප්‍රාන්තයේ (මධ්‍ය ප්‍රදේශ්) ක්‍රිස්තු පූර්ව 268 සිට 232 දක්වා පාලනය කළ, අශෝක (අශෝක සෙල් ලිපිවල සඳහන් කර ඇති පරිදි දේවානම්ප්‍රිය ප්‍රියදර්ශි) හෙවත් ‘අශෝක ධම්ම’ (ධර්මාශෝක) නම් ක්‍රිස්තු පූර්ව 320-272 දක්වා මෞර්ය අධිරාජ්‍යයේ රජ කළ ‘බින්දුසාර’ රජුගේ පුතුන්ගෙන් කෙනෙකි. බින්දුසාර...
2020-01-01 00:00:00
Subscribe to සංස්කෘතිය