සංස්කෘතිය | සත්මඬල

සංස්කෘතිය

දඹදිව බුද්ධාගම බැබළුණු අවධියක, ලංකාව සමඟ කිට්ටු සම්බන්ධතා පැවතීම සැලකිය යුත්තකි. ඒ හේතුවෙන් ද ලාංකිකයන්ට ඉන්දියාවේ පැවැති බෞද්ධාගම ගැන තොරතුරු දැනගන්නට හැකිවනු ඇත. බුද්ධ ධර්මය ශීඝ්‍රයෙන් ව්‍යාප්ත වී ගියේය. කලක් තිස්සේ වැඩෙමින් ආ ආගමික අදහස්වලට අනුබල දෙන ආගමක් පැවැතීම නිසා එසේ වී යැයි සිතිය හැකිය.ක්‍රිස්තු පූර්ව තුන්වැනි සියවසේ දේවානම්පියතිස්ස මහ රජු කල ලංකාවට බුද්ධාගම...
2019-01-01 00:00:00
Subscribe to සංස්කෘතිය