සංස්කෘතිය | සත්මඬල

සංස්කෘතිය

ලංකා‍වේ පමණක් නොව තායිලන්තය, ජපානය, නේපාලය, මියන්මාරය (බුරුමය), චීනය, සියමය ආදි මහායාන හා ථේරවාදී සෑම බෞද්ධ රටක් ම බුදු ගුණ සිහි කරමින්, වෙසක් උත්සවය උත්කර්ෂවත් අන්දමින් පවත්වනු ලබයි.අනෙකුත් බෞද්ධ උත්සවවලට මෙන්ම වෙසක් උත්සවයට ද දීර්ඝ ඉතිහාසයක් ඇත. මේ උත්සවය මැයි මාසයේදී පැවැත්වෙයි. පාලියෙන් වෙසාඛ ලෙස ද, සංස්කෘතයෙන් වෛශාක ලෙස ද, සිංහලයෙන් වෙසක් ලෙස ද මේ උත්සව නාමය ව්‍යවහාර...
2019-05-01 00:00:00
Subscribe to සංස්කෘතිය