සංස්කෘතිය | සත්මඬල

සංස්කෘතිය

පාලිය මළ බසක් වන්නේ ආධ්‍යාත්මික ගවේෂණයෙහි නො යෙදෙන, පරම සත්‍යය සොයා නොයන ජනයාට පමණි. අරුත් නො දැන හෝ දිනපතා ලොව පුරා උදේ සවස ලොව බොදුනුවන් විසින් ව්‍යවහාරික පෙළ බස නිදිගත් බසකි. අරුත් දැල්වීමෙන් ඒ බස පිබිදෙයි. එය බොදු පුබුදුවකි.බුදුන් වහන්සේ දෙසූ දහම ඇතුළත් ත්‍රිපිටකාගත බුද්ධ වචනය ලෙස පිළිගනු ලබන්නේ පෙළ බසයි; පාලි භාෂාවයි.බුදුන් වහන්සේ උපන් දේශයෙහි උසස් සංස්කෘතියක් පැවැති...
2019-07-01 00:00:00
Subscribe to සංස්කෘතිය