ජනමාධ්‍ය | සත්මඬල

ජනමාධ්‍ය

සමාජයේ පුද්ගල චරිතයක් ලෙස මතුවීමට ඇති පහසු ම ක්‍රමයක් ලෙස විද්‍යුත් ජනමාධ්‍යයක ට සම්බන්ධ වීම අද දවසේ ඉහළ වටිනාමක් තිබෙන දෙයක් බවට පත්ව තිබේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ජනමාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රය වේගවත් ආකාරයෙන් ප්‍රමාණාත්මක ව පුළුල් වීම ඇරැඹුණේ දැනට දශක දෙකකට මඳක් වැඩි කාලයක සිටයි. මේ ප්‍රමාණාත්මක වැඩිවීම හුදෙක් ලංකාවට පමණක් ආවේණික වූවක් ද වන්නේ නැත. ලෝකය පුරා ම ඇති වූ තත්ත්වය එබඳුයි. ඒ හේතුව...
2018-04-01 00:00:00
Subscribe to ජනමාධ්‍ය