සාහිත්‍යය | සත්මඬල

සාහිත්‍යය

මානවයාගේ විශිෂ්ටතම නිර්මාණය භාෂාව යැයි කියනු ලැබේ. එය මිනිසාගේ බාහිර හා අභ්‍යන්තර හා සංවදනයෙහි ප්‍රධානතම මාධ්‍යය යි. එහෙයින් භාෂාව භාවිතයෙන් තොරව, එක් දවසක්, පැයක්, මිනිත්තුවක් හෝ ගත කිරීම මනුෂ්‍ය සමාජයට කළ හැක්කක් නොවේ.උපතෙහි සිට මරණය තෙක්, උදෑසන අවදි වූ තැන සිට නිදි නොලබන තෙක් මනුෂ්‍යයෝ භාෂාව භාවිත කරති. නින්දේ දී පවා භාෂාවේ බලපෑම නැතැයි කිව නොහැකිය. කෙටියෙන් කිවහොත්...
2018-04-01 00:00:00
Subscribe to සාහිත්‍යය