සාහිත්‍යය | සත්මඬල

සාහිත්‍යය

කවිය හෙවත් කාව්‍යය යන්න ඉතා පුළුල් අරුත් දනවන වදන් කිහිපය අතුරින් එකක් සේ ගත හැකි ය. ගැඹුරු ම අරුතින් ගත හොත් සකල කලාව ම වුව ද කාව්‍යය යන්නෙහි අර්ථය යටතට ගත නොහැක්කේ නොවේ. ඒ වුව ද බොහෝ විට අප කවිය යන්නෙන් ගන්නේ පැදිය හෙවත් පද්‍යය ම ය. සැබැවින් ම, පද්‍යය නම් කාව්‍යයෙහි ප්‍රධාන ප්‍රභේද දෙකින් එකෙකි. අනෙක ගද්‍යය යි. “ගද්‍ය තිකෂං කවිතාං වදන්ති” වැනි කියමන් අනුව සලකන කල්හි ගද්...
2019-01-01 00:00:00
Subscribe to සාහිත්‍යය