සාහිත්‍යය | සත්මඬල

සාහිත්‍යය

ලොව විශ්ව භාෂා අතර ස්පාඤ්ඤ භාෂාවට ඇත්තේ සුවිශේෂ ස්ථානයකි. එසේ වුවද ප්‍රංස, රුසියානු, ජපන්, චීන ආදි භාෂාවලට දක්වන සැලකිල්ල අපේ රටේ ස්පාඤ්ඤ භාෂාවට දක්වා නැති බව පෙනී යයි. එහෙත් ස්පාඤ්ඤ භාෂාව ස්පාඤ්ඤ සාහිත්‍යය මෙන්ම ස්පාඤ්ඤ කලාව පිළිබඳ පුළුල් ලෙස විමසා බැලීමේදී මේ වන විටත් සුළු වශයෙන් හෝ අප ඒවායේ ආභාසය ලබා තිබෙන බව පෙනී යයි. ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන ඔස්සේ මෙරට ස්පාඤ්ඤ නාට්‍ය කලාව...
2019-11-01 00:00:00
Subscribe to සාහිත්‍යය