සාහිත්‍යය | සත්මඬල

සාහිත්‍යය

මහා කවි පුෂ්කින් මුල් වකවානුවේදී රුසියන් සාහිත්‍යයට අඩිතාලම දැම්මේ ජන සාහිත්‍යයෙන් හා විදේශීය සාහිත්‍යවලින් ආභාසය ලබා බව ඔහුගේ කෘති හැදෑරීමේදී පැහැදිලිව පෙනෙයි. රුසියානු සාහිත්‍යකරුවන් වැඩිදෙනා තමා ජීවත් වන යුගය යස රඟට පිළිබිඹු කළෝ ය.සමාජවාදි යථාර්ථය නමැති නව සාහිත්‍ය සම්ප්‍රදායේ පිතෘවරයා වශයෙන් සලකන මැක්සිම් ගෝර්කි වරක් තරුණ ලේඛකයන් අමතා මෙසේ කීවේ ය:“සාහිත්‍ය නිර්මාණ...
2019-10-01 00:00:00
Subscribe to සාහිත්‍යය