සාහිත්‍යය | සත්මඬල

සාහිත්‍යය

අනුරාධපුර යුගයේ අවසාන භාගයේ සත්වැනි සියවසින් පසු අපි අනුකාරකයන් බවට පත් වී අපගේ ජාතික අනන්‍යතාව නැති කරගත් පිරිසක් වූ බව පැහැදිලි කරුණකි. මේ බව මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ විසින් දිගින් දිගටම පෙන්වාදී තිබේ. සත්වැනි සියවසින් පමණ පසු අප අනුකාරක ජාතියක් බවට පත් වී වැනසී ගිය සැටි පෙන්වන හොඳම කැඩපත අපගේ කාව්‍ය වංශය කියා මම සිතමි.මාර්ටින් වික්‍රමසිංහයන්ගේ ‘සිංහල සාහිත්‍යයේ නැඟීම’ හුදු...
2019-05-01 00:00:00
Subscribe to සාහිත්‍යය