සාහිත්‍යය | සත්මඬල

සාහිත්‍යය

හංගේරියානු සාහිත්‍යධරයකු වන ඉම්රේ කර්ටෙස් (1929 නොවැම්බර් 9 - 2016 මාර්තු 31) 2002 සාහිත්‍ය සඳහා නොබෙල් ත්‍යාගයෙන් පිදුම් ලද ලේඛකයා ය. ඒ ත්‍යාගය දිනාගත් පළමු හංගේරියානු ජාතිකයා ද ඔහු වෙයි. වධකාගාරවලින් සමන්විත වූ අවුෂ්විට්ස් සහ බුකන්වාල්ඩ් යන නාසි ගාල් කඳවුරු දෙකේ ම ක්රූර වධයට ලක් වූ ඔහු ජීවිතාවසානය දක්වා ම ඒ කටුක අත්දැකීම අමතක කරනු නොහැකි වූවෙකි. එසේම කමියුනිස්ට්...
2020-06-01 00:00:00
Subscribe to සාහිත්‍යය