නව ප්‍රවණතා | සත්මඬල

නව ප්‍රවණතා

තාමත් සමාජය ගැන නොදන්න තමන්ගේම දුවට මෙහෙම දෙයක් වුණොත්. මවට අතිශය කීකරු දියණිය අම්මට කියනවා මෙහෙම.“අම්මේ! සිඩ්නිවල ‍ඉඳලා ෆොරීනර් කෙනෙක් මට චැට් කරනවා; මැසේජස් එවනවා; එයා සිඩ්නි යුනිවසිටියේ හයස්ටඩීස් කරන්නේ; හරිම හොඳ පාටයි, හරිම කෙයාරින්...” අම්මත් මොකුත් කියන්නෙ නැහැ. ඇයි ඉතින් ඒ සිඩ්නි සුද්දට එහේ ඉදලා තමන්ගේ මෙහේ ඉන්න දියණිය ගැහැනියක් කරන්න බැහැ නේ.ස්ටේට්වල ඉන්න සුද්දෙක්...
2020-01-01 00:00:00
Subscribe to නව ප්‍රවණතා