නව ප්‍රවණතා | සත්මඬල

නව ප්‍රවණතා

කාබන් විමෝචනයෙන් පෘථිවිය දූෂණය වන හෙයින් එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස වායුගෝලයේ උෂ්ණත්වය ඉහළ ගොස් මිහිතලයෙන් සතුන් වඳ වී යෑමේ අවදානමක් පවතින බව කලෙක පටන් විද්‍යාඥයෝ අනාවැකි පළ කරමින් සිටිති. ඒවා සැබෑ වෙමින් පවතින බව කෙමෙන් පසක් වෙයි. මේ වනාහි එක්සත් ජාතීන් දශක හතරක පමණ සිට විශේෂයෙන් අවධානය යොමු කරන ලද්දකි. ලොව පුරා රාජ්‍ය නායකයෝ සහ අමාත්‍යවරු ද නිලධාරීහු ද එක්සත් ජාතීන් විසින්...
2019-11-01 00:00:00
Subscribe to නව ප්‍රවණතා