ක්‍රීඩා | සත්මඬල

ක්‍රීඩා

පාපන්දු ලොවේ රජා කවුරුන් ද යන්න පිළිබඳ ව කිසිදිනෙක එකඟත්වයක් තිබී නොමැත. මේ නම් අතරින් අවසාන ලයිස්තුවට නම් හතරක් තෝරා ගැනීම එතරම් අපහසු කාරණයක් නොවේ.ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියත් සමඟ මේ වනවිට පාපන්දු පිළිබඳ උන්මාදයක් ලොව පුරා ඇති වී තිබේ. පාපන්දු පිළිබඳ එතරම් දැනුමක් අවබෝධයක් නොමැති පුද්ගලයන් පවා ඒ පිළිබඳ විවිධ මත ඉදිරිපත් කිරීම ඊට සාක්ෂි සපයයි. මේ වනවිට මතුව ඇති ඒ සංවාද...
2018-07-01 00:00:00
Subscribe to ක්‍රීඩා