ක්‍රීඩා | සත්මඬල

ක්‍රීඩා

සියලු ක්‍රීඩා අතරින් “ක්‍රිකට්” මෙරට ක්‍රීඩා ලෝලීන්ගේ “ආගම” ය යන්න ප්‍රශ්න විරහිත ය. එය ඒ තරමට ම ජාති, කුල, ආගම්, වයස් භේදයකින් තොර ව ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ ඇට මිදුලුවලට ම කිඳා බැස තිබේ. 19 වන සියවසේ පළමු කාර්තුවේ ඉංග්‍රීසින් විසින් මේ රටට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව හඳුන්වාදීමෙන් පසු එය මේ රටේ සමාජ දේහයේ “ක්‍රීඩාවක්” ලෙස සිදුකර ඇති “විප්ලවය” සුළුපටු නොවේ. ලෝක සිතියමේ තිතක් බඳු ශ්‍රී...
2018-04-01 00:00:00
Subscribe to ක්‍රීඩා